Praktijkbegeleiding

Bent u nog aan het studeren voor uw jachtdiploma?

MWFaunazorg biedt een praktische kennismaking met de jacht op wild en de bestrijding van wildschade aan. Dat gebeurt in het veld. Wildherkenning, regels- en fatsoensnormen (weidelijkheidsregels), een stukje theorie en praktijk worden met elkaar verweven tot een plezierig en vooral leerzaam dagdeel.
Deze maatwerk begeleiding is 1 op 1. Uiteraard mag u nog niet het geweer hanteren en gelden er strikte veiligheidsregels, die duidelijk van tevoren met u worden afgesproken.

Heeft u wel een geldige jachtakte, maar ontbreekt het u aan de nodige praktijkervaring?

MWFaunazorg  biedt u de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een van haar kleinwild velden in Noord-Holland en Zuid-Holland. Het kan dan gaan om jacht, wildschadebestrijding en /of  populatiebeheer. Ook hier is sprake van maatwerk en de begeleiding is 1:1. Sinds kort is ook op beperkte schaal jachtbegeleiding 1: 1 mogelijk op roof- en grofwild ( o.a. vossen en wilde zwijnen ). Daarbij komen aspecten als juiste wapen en kaliberkeus, de gewenste uitrusting, het aanspreken, de weidelijke gebruiken na het schot en het slachten van geschoten wild aan de orde.
Uiteraard gelden er strikte veiligheidsregels die tevoren duidelijk met u worden afgesproken.

Interesse?

Voor nadere inlichtingen en een vrijblijvende prijsopgaaf kunt u contact opnemen met MWFaunazorg.