Last van Mollen?

Neem contact op met MWFaunazorg

Over de mol wordt heel verschillend gedacht. Het is een zeer nuttig dier dat een belangrijke rol vervult bij de bestrijding van insektenlarven en slakken in uw tuin. Mollen zijn harde werkers en het wekt bewondering als je ziet wat deze beestjes aan graafwerk verzetten. Dit graafwerk wordt alleen niet door iedereen zo gewaardeerd, want door de vele hopen wordt de grasmat ernstig beschadigd. Om dit probleem op te lossen, zullen de mollen bestreden moeten worden.

Mollen bestrijden is iets waar u MWFaunazorg voor kunt inschakelen. De mollenbestrijder zal ter plaatse samen met u bekijken welke vorm van bestrijding én preventie van de mollen op uw terrein het meest geschikt is.

Iets over de mol

Een mol is ongeveer 12 tot 16 cm lang. Het dier heeft een mooie zachte vacht, die haast altijd zwart is. Het meest opvallende zijn de twee voorpoten, die naar buiten gedraaid staan. Een mol kan zich met zo’n 8 km/h voortbewegen, zowel vooruit als achteruit. Het dier kan heel goed veranderingen in temperatuur en vocht waarnemen. De oren zitten in de vacht verborgen. Het gehoor en de reuk zijn matig en het zicht is slecht.

Ontwikkeling van de mol

Mollen hebben ieder een eigen territorium, ze komen op hoofdgangen na niet in elkaars gangen. De drachttijd van de mol duurt 4 tot 5 weken, waarna 2 tot 7 jongen geboren kunnen worden. In 3 weken zijn ze tot bijna volwassen gegroeid en is de vacht ontwikkeld.

Leefwijze

De mol eet vooral wormen, slakken en insectenlarven. De mol eet zo’n 100 wormen per dag en gaat 2 tot 3 keer per dag op zoek naar eten. De tijd dat ze dat doen, is afhankelijk van het seizoen. Hoelang een mol vroet, is afhankelijk van het voedsel dat hij tegenkomt. Zijn er veel wormen, dan zal hij snel genoeg hebben en dus minder vroeten. Als de grond droger wordt, gaan de wormen dieper de grond in. De mol zal dan ook dieper moeten graven om aan eten te komen. Het gevolg is snel zichtbaar. Er  worden grotere hopen aarde naar boven gebracht.

De mol houdt geen winterslaap maar wel wordt er soms een wintervoorraad aangelegd. De doorsnee van een gang is 4 tot 5 cm en zit op verschillende dieptes. Bij de oppervlakkige gangen wordt de grond wat omhoog gedrukt, bij diepere gangen wordt de grond naar boven gewerkt waardoor molshopen ontstaan. Heel grote molshopen kunnen ook duiden op een nest. Dat houdt op korte termijn in: nog meer mollen en nog meer schade in uw grasland.

Natuurlijke vijanden

Diverse vogels zoals blauwe reigers en uilen zijn vijanden van de mol. Ook marters, bunzings en wezels doden mollen.

Wat werkt niet?

Helaas doen er allerhande fabels de rondte hoe mollen het best geweerd kunnen worden. Wat echter beslist niet werkt:

  • Water in de mollengang laten lopen.
  • Glas of stenen in de gangen leggen.
  • Flessen in mollengangen plaatsen.
  • Een geluidsapparaat plaatsen.

Effectieve bestrijding

Voor een effectieve bestrijding met gebruik making van mollenklemmen  bent u bij MWFaunazorg  aan het juiste adres. Een ervaring van ruim 42 jaar in de bestrijding van mollen garandeert een professionele en effectieve aanpak !

MWFaunazorg  wil dat u als klant goed geïnformeerd wordt over de door u gevraagde bestrijding, die professioneel, veilig en verantwoord wordt uitgevoerd.  Een goede en eerlijke voorlichting zorgt voor een goede relatie en prettige werksfeer.

Wanneer MWFaunazorg bij u arriveert voor een inventarisatie van het probleem, zal worden bepaald welke middelen er ingezet dienen te worden om de overlast tot een einde te brengen. Ook wordt een inschatting gemaakt over de verwachte tijdsduur van de bestrijding en wordt met u afgesproken wat de kosten van de inzet zullen zijn.