Schadebestrijding

MWFaunazorg is een professionele onderneming met een ruime ervaring in adequate schadebestrijding op:

  • houtduiven
  • ganzen
  • konijnen
  • kraaien en kauwen
  • fazanten
  • hazen
  • eenden
  • mollen

en waar het gaat om populatiebeheer op reewild en wilde zwijnen.
MWFaunazorg stelt haar diensten op dit gebied graag ter beschikking aan grondeigenaren, zoals boeren en natuurorganisaties. Vaak is daarvoor een zogeheten grondgebruikers verklaring voldoende. Ook helpt / adviseert MWFaunazorg u bij het verzoek om wildschadevergoeding bij de overheid.
Voor nadere inlichtingen  kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.